Hoppa till huvudinnehåll

Dataskyddsbeskrivning (GDPR)

Dataskyddsbeskrivning (GDPR)

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy för att följa de uppdaterade EU-reglerna om dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi kan samla in om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Vi förklarar också för vilka ändamål vi eventuellt kan använda den informationen.

Genom att använda våra tjänster (onlinetjänst, telefon- och e-postbokningar och andra situationer där du förser oss med din information) samtycker du till behandlingen av dina uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vi kan ändra denna sekretesspolicy genom att publicera en ny version online. Din fortsatta användning av webbplatsen och tillhörande tjänster efter att den nya versionen har publicerats innebär att du godkänner de reviderade villkoren. K&T Launokorpi Oy:s kunduppgifter lagras i vårt kundregister inom ramen för personuppgiftslagen. Uppgifterna lagras i vårt system och används för ärenden som rör kundens resa, se syftet med registret.

 

Till våra samarbetspartners (rederier, flygbolag, hotell och bussbolag) lämnas endast de uppgifter som var och en av dem behöver. Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, förutom för de ändamål som nämns ovan och i enlighet med kraven i finsk lag.

 

Uppgifter som samlas in i vårt kundregister och deras användningsändamål

I vårt register lagrar vi information som du har lämnat till oss via onlinetjänsten eller annan kontakt. Kundregistret används i enlighet med personuppgiftslagen för hantering och utveckling av kundrelationer samt för produktion, utveckling och underhåll av de tjänster som företaget erbjuder. Vi kan också använda registret för att informera dig om våra olika tjänster och för faktureringsändamål. Genom insamlingen av personuppgifter kan vi också skicka dig riktad marknadsföring eller
kundmeddelanden. Om du inte vill ta emot sådana meddelanden kan du dock när som helst meddela registeradministratören.

 

Utlämnande av uppgifter

Registeradministratören kommer inte att sälja, byta eller överföra din identifierbara information till tredje part. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att underhålla vår webbplats eller bedriva vår verksamhet. Tredje part måste också hålla dina uppgifter konfidentiella.

 

Kommer mina uppgifter att överföras utanför EU?

Om destinationen kräver det, kan registret överföra kunduppgifter utanför EU och EES.

 

Hur länge kommer mina personuppgifter att sparas?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de används eller vad som krävs enligt avtal eller lag. Lagringsperioderna kan dock variera beroende på användningsändamålet och situationen. Vi kommer också att sträva efter att uppdatera din information från tid till annan.

 

Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Du kan när som helst kontakta den personuppgiftsansvarige om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter eller om du vill uppdatera eller radera dina uppgifter från vårt kundregister.

 

Information om registret

Registrets namn: Webbplatsägarens kundregister
Innehavare av registret: K&T Launokorpi Oy
Kontaktperson som ansvarar för registret: Kaisa Launokorpi, tel 040 5417033

 

Ändringar i integritetspolicyn

Vi uppdaterar vår integritetspolicy med eventuella ändringar i vår onlinetjänst.

 

31.1.2023